Клас по Българска бродерия / Bulgarian cross-stitch embroidery

Клас по Българска бродерия / Bulgarian cross-stitch embroidery

БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ "РОСА" – АТЛАНТА
Ви кани да участвате в курс по българска бродерия, 
който ще се състои на 30 Юли, 2017 от 15-17 часа 

Aдрес: 
2861 Henderson Mill Rd. 
Atlanta, GA  30341 

Цена: $10.00 (материлаите са вкючени)BULGARIAN - AMERICAN CULTURAL ASSOCIATION "ROSA" - ATLANTA 
Invites you to join us to explore Bulgarian cross-stich embroidery 
on July 30th, 2017 at 3-5 pm. 

Address: 
2861 Henderson Mill Rd. 
Atlanta, GA  30341.  

Participation and materials fee: $10.00

Image: 2017-07/embroidery.png

Written by editor on Friday July 21, 2017

Permalink
Tags: psychology, astronomy, parody, digital, nonfiction

«« Дарения за Български Културен Център – Читалище -- »»