Community Center in Atlanta for Bulgarian Folklore, Traditions and Crafts

Българският културен център в Атланта ще се стреми да запази и предаде българската народна музика, танци, и занаяти на всички интересуващи се от българския бит и култура. Желанието ни е да създадем център на българската традиция и занаяти, където освен танците и песните малки и големи ще могат да опитват своите умения в плетене, тъкане и бродиране, грънчарство, приготвяне на традиционни ястия и обредни хлябове. С помощта на нашата организация, хора с различни интереси ще могат да се събират, за да споделят знания, талант или творчески идеи или просто да прекарат приятно време с приятели.

В момента, за създаването на центъра разчитаме на наши усилия и помощта на българската общност. След създаването му, целта ще бъде той да се самоиздържа. През времето, в което отделните помещения в сградата няма да бъдат използвани за мероприятия организирани от Българската общност в Атланта, центърът ще бъде отдаван под наем за различни цели.
До сега, проявен интерес и подкрепа има от няколко български бизнеса в Атланта. Интересът се проявява в наемане на офиси към центъра.

Събраните средства до момента са $ 14,000 ($12,600 от група Роса и $1,400 от други дарители). Те са в отделна банкова сметка – „Community Center”, като достъп до сметката имат четирима представители от група «Роса», избрани на общо събрание. Всички дарения са освободени от такси.

Всички участници и организатори по изпълнението на проекта работят на доброволни начала.