Community Center in Atlanta for Bulgarian Folklore, Traditions and Crafts

С идеятя за български културен център в Атланта, Българо-Американска Културна Асоциация "Роса"-Атланта се стреми да създаде един български кът, където желаещите в щата Джорджия ще могат да се докоснат до богатството на българския фолклор, култура и традиции и ще бъдат създадени условия за съхранение и популяризиране на българските национални обичаи, творчество и история за поколения напред. Също така, Българо-Американска Асоциация "Роса"-Атланта възнамерява и се надява центърът да допринесе за създаването на на близки връзки и сътрудничество между всички български организации в щата.

Дейностите изпълнявани от "Роса"-Атланта са изцяло и безвъзмездно финансирани от членовете на организацията без очаквания за финансови компенсации и облаги понастоящем или в бъдеще.
Всички спестени средства, придобити чрез дарения или мероприятия с платен характер, се привеждат по отделна сметка предназначена единствено и само за културен център.
Организацията искрено се надява, общността в щата да откликне и подпомогне за закупуването и създаването на български културен център в Джорджия.
Запитвания за повече информация може да изпращате на:
bggrouprosa@gmail.com

Най-сърдечно Ви благодарим за вниманието и вашите дарения!!!

Чекове може да се изпращат до:
BACA Rosa Atlanta
957 Ross Court
Stone Mountain, GA, 30087